ประกันภัย สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ถ้าพูดถึงเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ใครใครก็รู้จัก แล้วถ้าเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่ชอบเล่นกีฬา เช่น เล่นกอล์ฟล่ะ? พอจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่ว่าคืออะไร? คุ้มครองด้านไหน? ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง ?

ประกันภัยกอล์ฟ

วันนี้เราจะมาดูข้อมูลกันค่ะ ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ คือ  การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย ที่อาจเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการซ้อมหรือฝึกหัด หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นกอล์ฟ หรือผู้ที่กำลังหัดเล่นกอล์ฟ โดยจะคุ้มครอง คลอบคลุมดังต่อไปนี้

  1. คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะและสายตา, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและชั่วคราว รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
  2. ความรับผิดทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  3. คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
  4. และรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นกอล์ฟที่สามารถทำ “โฮล-อิน-วัน” ได้สำเร็จ

โดยอัตราค่าเบี้ยประกัน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความคุ้มครอง, จำนวนเงินจำกัดความรับผิด, อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ, การประกันภัยกลุ่ม (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)  หากว่าใครกำลังฝึกหัดเล่นกอล์ฟ ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจกับการเพิ่มความอุ่นใจให้กับเรา